LUIGI LEATHER品牌介绍LUIGI LEATHER皮革皮草品牌故事 -中国服装网-9c8947

   ?irketimiz 1989 y?l?nda Kapal??ar??’da faaliyete ba?lam??t?r. Sadece sat?? olarak ba?lad???m?z deri üst giyiminde 1993 y?l?ndan itibaren imalat k?sm?n? da ?irketimiz bünyesine katarak faaliyetimize devam etmekteyiz.

  Uzun y?llar Avrupa’ya y?nelik modeller ?al??t?ktan sonra son y?llarda Avrupa’n?n yan?s?ra Rusya, Litvanya, Avusturya, Bel?ika, Ukrayna ve Almanya gibi bir ?ok ülkeye y?nelik modellerimizle o ülkelerin piyasalar?nda da yer almaktay?z.

  Yurt d???n?n yan?s?ra yurt i?inde de Antalya, Bodrum, Fethiye, Ku?adas?, Marmaris, Alanya, Tekirova ve ?e?me ba?ta olmak üzere turistik b?lgelerdeki deri ma?azalar?yla ?al??maktay?z.

   ?irketimiz 1989 y?l?nda Kapal??ar??’da faaliyete ba?lam??t?r. Sadece sat?? olarak ba?lad???m?z deri üst giyiminde 1993 y?l?ndan itibaren imalat k?sm?n? da ?irketimiz bünyesine katarak faaliyetimize devam etmekteyiz.

  Uzun y?llar Avrupa’ya y?nelik modeller ?al??t?ktan sonra son y?llarda Avrupa’n?n yan?s?ra Rusya, Litvanya, Avusturya, Bel?ika, Ukrayna ve Almanya gibi bir ?ok ülkeye y?nelik modellerimizle o ülkelerin piyasalar?nda da yer almaktay?z.

  Yurt d???n?n yan?s?ra yurt i?inde de Antalya, Bodrum, Fethiye, Ku?adas?, Marmaris, Alanya, Tekirova ve ?e?me ba?ta olmak üzere turistik b?lgelerdeki deri ma?azalar?yla ?al??maktay?z.

相关的主题文章: